Aktuality

         V roce 2016 jsme održeli dotace z Jihomoravského kraje.    
 
         Uspořádali jsme v měsíci srpnu ve spolupráci s JMk a MS Drásov dětský den.
 

         Pro děti jsme nakoupili myslivecké knihy a věcné ceny.

         Na kynologické akce, kterých máme pod OMS Brno - venkovem 13 jsme zakoupili

         propagační materály a věcné ceny.   Jihomor kraj.jpg (3666)

 

            Jihomor kraj.jpg (3666)