Členské příspěvky
 

Způsob úhrady:   

 

 Placení členských příspěvků přes bankovní účet :

 je nutno do zprávy pro příjemce napsat jméno + přijmení  rok na který chcete zaplatit a zkratku vybraného pojištění. M - minimum, S - standard, E - exclusive.

 

Do variabilního symbolu nutno uvést rodné číslo. !

Členský průkaz Vám zašleme poštou, nebo se můžete stavit osobně.

 

Číslo účtu: 1342181379/0800 

Nebo přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS Brno-venkov

 v pondělí a středu od 7,30 hod.- 12,00   13,00 -16,30 hod.

 

 

VÝŠE PLATBY NA  ROK  2020:

 

Řádný členský příspěvek pro členy do 65 let……    1000,- Kč

 

Členský příspěvek snížený pro členy  nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let a učně do věku 18 let   650,- Kč

 

Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání…...    750,- Kč

V částce 750,--Kč je obsažen pouze poplatek členství v ČMMJ. Pojištění " Výkonu práva myslivosti" si každý myslivec ( lesník) zajišťuje individuálně - např. u svého zaměstnavatele.

 

 

Druhy pojištění:

 

 MINIMUM       

    650 Kč na rok  - studenti do 26 let, důchodci nad 65 let a III. st invalidity

   1000 Kč na rok  -  řádný člen ,členi do 65 let

 

STANDARD

                          

850,- Kč /rok - důchodce, student, invalida III.st. - členský příspěvek vč. pojištění

 1200 Kč /rok  - řádný člen - členský př. vč. pojištění                                               

                                   

     poj. odpovědnosti při provádění myslivosti, pojištění úrazu při provádění myslivosti,

     poj. úrazu v běžném ob. životě,

     poj. úrazu/úhynu psa při provádění myslivosti ( na částku 10 000 Kč/rok).

 

 EXCLUSIVE 

 1350 Kč/rok  -   důchodce, student, invalida III.st. - členský příspěvek vč. pojištění

 1700 Kč/rok  -   řádný člen - členský př. vč. pojištění 

      pojištění člena na odpovědnost a úraz při provádění myslivosti je člen navíc pojištěn

     na úraz a odpovědnost v běžném ob. životě.                                     

                                                   

    pojištění psa na odpovědnost při provádění myslivosti je pes navíc pojištěn

    na úraz a úhyn ( 15 000 Kč/rok) při provádění myslivosti a na odpovědnost

    v běžném občanském životě.

 

 

OMS nezodpovídá za to, že tento člen ČMMJ není pojišten.

 

Členství lze uhradit  na rok  2019, 2020, a 2021 

 

V případě většího zájmu členů mysliveckého sdružení je možné po dohodě vybrat členský příspěvek u Vás na  dohodnutém kontaktním místě.
 

 Invaliditu je nutné doložit rozhodnutím správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů

 bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok.

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku, i když myslivost aktivně nevykonávají. Členské příspěvky

musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok
jinak členství včetně pojištění zaniká!